Brielle

 

Brielle is een historische vestingstad met een van de best bewaarde vestingwerken van Nederland. De Inname van Den Brielle vond plaats op 1 april 1752, waarbij de watergeuzen het stadje Den Briel, nu Brielle, veroverden op de Spanjaarden. Het is een van de bekendste gebeurtenissen van de Tachtigjarige Oorlog en daarme in de geschiedenis van Nederland. Brielle werd namelijk de eerste vrije stad in Nederland. In de geschiedenisboeken wordt vaak vermeld dat op deze datum de Spaanse bevelhebber Alva zijn bril / Bri(e)l verloor. 

Binnen de vestingmuren bevinden zich de bijzondere Sint-Catharijnekerk (waar Willem van Oranje in 1575 trouwde met Charlotte de Bourbon) en het interactieve museum van de Tachtigjarige Oorlog, gevestigd in het oude stadhuis. Elk plekje, elke gevel en elke steen draagt een eigen verhaal. Met de Kinderspeurtocht in Brielle kunnen kinderen ook deze historische plekken ontdekken. Ze speuren op de oude gebouwen naar verschillende dieren en zijn ook buiten in beweging.